Enyvet

Přejít na obsah
RYCHLE - SPOLEHLIVĚ - EFEKTIVNĚ
QUICKLY - RELIABLY - EFFICIENTLY

Společnost Enyvet, s.r.o. spolupracuje s mnoha světoznámými společnostmi. Přístroje a nástroje, které Vám, lékařským specialistům a klientům z řad vědeckých
a univerzitních pracovišť nabízíme, jsou navrženy a vyvíjeny pro zlepšení zdraví, záchraně života domácích zvířat, ke stanovení rychlé a přesné diagnózy a k využití na vědeckých pracovištích a univerzitách. Dodržování osvědčených technologií a standardů kvality zdravotnických nástrojů používaných v humánní medicíně, zajišťuje těmto produktům nejvyšší kvalitu a spolehlivost. Nabízíme mnohaleté zkušenosti z oblasti veterinární a humánní medicíny - např. endoskopie, výpočetní a digitální radiologie, rentgenologie atd., a v neposlední řadě i posuzování, sestavování projektů - technických specifikací přístrojového vybavení nemocnic podle platných nařízení vlády v oblasti veřejných zakázek.   

Company Enyvet,Ltd. cooperates with many world-famous companies. Devices and instruments we offer to you - medical specialists and clients from scientific and university departments, are designed and developed for improving health, saving the lives of pets, establish quick and accurate diagnosis and for use in science and university departments. Use of the best technology and quality standards of medical instruments used in human medicine, these products provide
the highest quality and reliability.
We offer many years of experience in the field of veterinary and human medicine - such as endoscopy, computed and digital radiology systems, x-ray equipment, etc.,
and last but not least assessment, project development - technical specifications of hospital equipment according to applicable government regulations in public procurement.

PROČ SI VYBRAT NÁS?
WHY CHOOSE US?
Tým odborníků - k Vašim službám
An expert team - at your service
Online konzultace
Online meetings

Dohodněte si Vám vyhovující termín.
Arrange a suitable date for you.
Zkušení majitelé
Experienced Owners

Společnost se zkušenostmi z medicínských oborů, lékařské techniky a projektů.
Company with experience from medical disciplines, medical technology and projects.


K dispozici Po - Pá
Available from Mon - Fri

Kdykoli nás s důvěrou kontaktujte.
Contact us with confidence at any time.
Pracujeme s inovativními technologiemi
We are working with innovative technologies

Některé z námi nabízených produktů jsou připojitelné k nejnovějším mobilním technologiím
Some of the products we offer are connectable to the latest mobile technologies

Máme zařízení, která zlepšují péči o pacienta
v domácím prostředí
We have devices that improve patient care at home

PRECIZNÍ PÉČE
PRECISE CARE


NAŠE NABÍDKA
OUR SERVICES
Rychle - Spolehlivě - Efektivně
Quickly - Reliably - Efficiently
Nejnovější lékařské odkazy
Latest Medical Links

Tracheální stenty,
PU katetry a další
Tracheal Stents,
PU Catheters and morePřečtěte si více
View more details


Vyšetřovací a operační
svítidla
Examination and Operating
LuminariesPřečtěte si více
View more details


Ruční bateriové
RTG přístroje
Handheld battery
X-ray devicesPřečtěte si více
View more details


CR systémy
CR SystemsPřečtěte si více
View more details


Monitory, ECG a další
Monitors, ECG and morePřečtěte si více
View more details


Spotřební materiál
Medical cosumablesPřečtěte si více
View more details


Ultrazvuky
UltrasoundsPřečtěte si více
View more details


Projekty
ProjectsPřečtěte si více
View more details

ZPRÁVIČKY
MESSAGES
         Co se o nás říká          
What people say about us
"
"
"
Rychlá reakce, dodávky
v dohodnutém termínu,
kvalitní, spolehlivé nástroje.

MVDr. Michal Čáp
Konzultace, navržení požadovaného systému, zaškolení a instalace na výborné úrovni.

doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.
Quick solution to our urgent problem
despite the complications associated with Covid-19.

Romas Daugnora, LithuaniaKONTAKTUJTE NÁS
CONTACT US

Ozveme se do 24 hod
We'll get back to you within 24 hours

Enyvet, s.r.o.
Návsí 455
73992 Návsí
Česká republika

www.enyvet.com
+420731517762
© Enyvet, s.r.o.  2013 - 2020, Všechna práva vyhrazena
All rights reserved
Návrat na obsah